Mô Hình Hoạt Động

Hoạt động theo mô hình Liên hiệp hội - liên kết - liên minh - liên doanh - đầu tư - hỗ trợ các doanh nghiêp khẳng định vị thế thương hiệu.

Quy mô

Hiên nay tập đoàn Nhất Phẩm Hoàng Gia đang liên doanh - liên kết với các tâp đoàn kinh tế - hiệp hội để đầu tư và hỗ trợ về tài chính / giải pháp kinh doanh cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước.

tập đoàn

hiệp hội

Thương hiệu đối tác

Tập đoàn đang hỗ trợ toàn diện cho trên 500 doanh nghiệp liên kết trong và ngoài nước.

đối tác chiến lược

Tập đoàn BIOARA Hàn Quốc

Tập đoàn kinh tế APEXGLOB

Tập đoàn Tài chính E-MO

Lĩnh vực đầu tư

Mời các cá nhân tổ chức đầu tư vào các lĩnh vực sinh thái của tập đoàn:

 • Lĩnh vực Sức khỏe
 • Lĩnh vực Thương mại
 • Lĩnh vực Giải trí
 • Lĩnh vực Sản xuất
 • Lĩnh vực Dịch vụ
 • Lĩnh vực Giáo dục

tin tức & videos

chính sách hợp tác liên kết

Tập đoàn liên kết - hợp tác tất cả các doanh nghiệp

chính sách

 • Đầu tư nguồn vốn mở rộng sản xuất
 • Mua lại cổ đông cổ phần
 • Bao tiêu sản phẩm
 • Phân phối sản phẩm

quyền lợi

 • Tăng thêm sức mạnh cạnh tranh của doanh nghiệp
 • Tăng thêm vị thế thương hiệu
 • Quảng bá thương hiệu 0 đ