business scale

Our corporation is associating with many associations from Japan/ South Korea/ Australia/ Hong Kong/ Malaysia/ Portugal and domestic associations.

danh sách công ty thành viên

 • Giải pháp an ninh
 • Đào tạo, quản lý, giám sát  ( theo dự án)
 • Thực hiện các hoạt động chuyên đề về Vệ Sĩ
 • Sản xuất nước giải khát
 • Sản xuất thực phẩm chức năng
 • Sản xuất rượu
 • TTTM, TT Anh Ngữ, Sản xuất thiết bị y tế, BĐS
 • Cung cấp dịch vụ theo đơn đặt hàng (có chọn lọc)
 • Thực hiện các hợp đồng có giá trị
 • Cho thuê tài chính
 • Thu nợ – đòi nợ
 • Cho thuê lại lao động
 • Quản lý nguồn lực
 • Sản xuất khẩu trang y tế

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU